VVS'er

 • Del:

Hvilken størrelse skal vandmåleren være?

 • Målerstørrelse er afhængig af vandbehovet. Derfor skal en VVS’er/installatør lave en beregning, der kortlægger det forventede vandforbrug. De data skal bruges til at vælge størrelsen på vandmåleren.  
 • En typisk målerstørrelse til almindelig parcelhus er Q2,5 med en byggelængde på 190mm.

Hvilken størrelse vandstik skal der bruges til et nyt hus?

 • Størrelsen på vandstikket er afhængig af vandbehovet. Derfor skal en VVS’er/installatør lave en beregning, der kortlægger det forventede vandforbrug. De data skal bruges til at vælge størrelsen på vandstikket. 
 • Et typisk vandstik til almindelig parcelhus er enten ø32m og/eller ø40mm PE eller 1½" støbejern.

Skal grunden have en målerbrønd eller en indvendig installation?

 • Der skal indsættes en indvendig installation i bygningen, og undtagelsesvist kan der i stedet etableres en målerbrønd. Dette aftales med Glostrup Forsyning. 
 • Udgifter og vedligeholdelse af målerbrønd afholdes af ejer.

Skal stikledningen kontrolleres inden brug?

 • Ja. Stikledningen skal altid synes og godkendes i åben grav af Glostrup Forsyning.
 • Stikledningen skal synes, fordi: 
  • Glostrup Forsyning er ISO-certificeret
  • Glostrup Forsyning skal kontrollere, at samlingerne er udført af autoriserede fagfolk 
  • Da der ved stikledningen er tale om umålt vand før måler

Hvad skal der ske med vandinstallationen, når et hus skal nedrives?

 • Når et parcelhus skal rives ned, så skal dets måler nedtages og stophanen skal lukkes ude i vejen af Glostrup Forsyning. 

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo