Vandafbrydelse

  • Del:

Misfarvning af drikkevandet
Når vandforsyningen afbrydes kan du opleve, når der igen åbnes for vandforsyningen, at vandet farves rødbrunt eller mælkehvidt. Dette er helt uskadeligt og skyldes ændrede tryk/strømningsforhold i vandledningerne pga. afbrydelsen. Misfarvningen skylles ud af rørene, ved at du lader vandet løbe til det igen er klart.

Tilstopning af vandhaner
Løsrevne partikler fra vandinstallationen kan tilstoppe vandhanerne, når der igen åbnes for vandet. Partiklerne samler sig ofte i vandhanernes perlator(luftblander), som kan skrues af og renses.

Driftsinfo