Opdateringer på vores drift under coronavirus finder du her.

Fjernvarme omkring Hovedvejen

  • Del:

Glostrup Forsyning udvider fjernvarmenettet omkring Hovedvejen i Glostrup.

Det betyder, at vi fra efteråret 2013 til november 2014 arbejdede i følgende områder:

Banegårdsvej, Dalvangsvej, Erdalsvej, Florasvej, Glostrup Hule, Herstedøstervej, Højvangsvej, Kildevej, Kildevældets Allé, Lilliendalsvej, Mjølnersvej, Norasvej, Nyvej, Odinsvej, Siestavej, Sofielundsvej, Sportsvej, Sydvestvej, Tjalfesvej og Østbrovej.

Varmen transmitteres af VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) til vekslerstationen Vestervang på hjørnet af Sportsvej og Vestergårdsvej og til fjernvarmecentralen på Essedal. Herfra fordeler vi varmen i hovedledninger og videre derfra via stikledninger ud til vores kunder.

Hovedledningerne skal krydse Hovedvejen ved Mjølnersvej, Sofielundsvej, Herstedøstervej og Paul Bergsøes Vej. For at genere trafikken mindst muligt gøres dette ved tre styrende underboringer og kun én gravning på tværs af Hovedvejen.

Glostrup Forsyning har indgået en totalentrepriseaftale med Barslund A/S, der står for såvel gravearbejder, lægning af ledninger, retablering og etablering af installationer.

Under gravearbejdet indsnævres kørebaner, hastigheden sænkes og trafikken omlægges. Vi forsøger at tage de nødvendige hensyn til borgere, erhvervsdrivende og øvrige trafikanter, men vejarealerne er begrænsede og vi må derfor desværre erkende, at man ikke kan gennemføre så omfattende et projekt uden at påvirke trafikken. Vi beklager de gener, som arbejderne medfører. 

Baggrund for projektet

Baggrunden for projektet ved Hovedvejen er "Projektforslag for fjernvarme ved Hovedvejen", der blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup i september 2012.

Projektet omfatter etablering af fjernvarmeforsyning til større aftagere i form af boligejendomme, institutioner, erhverv mv. i områderne omkring Hovedvejen fra Albertslund Kommune i vest til Brøndby Kommune i øst.

Der er 119 potentielle kunder i dette projekt med et samlet varmebehov på ca. 38.000 MWh.

Du kan downloade projektet og et kort over udbygningen, hvor du også kan se de leveringsbestemmelser, der gælder for de kunder, der tilsluttes fjernvarmen i forbindelse med projektet ved Hovedvejen.

Driftsinfo