Læk i fjernvarmen

  • Del:

Det kan ske, at der kommer drikkevand i fjernvarmen eller omvendt, at der kommer fjernvarmevand ud i det varme brugsvand, dette sker når der opstår læk inde i varmtvandsbeholdere eller varmtvandsveksleren. Det skal vi undgå. Fjernvarmevand er behandlet og iltfrit vand, som beskytter fjernvarmerør mod tæringer, og mister vi vand i fjernvarmesystemet, skal det erstattes af nyt, dyrt behandlet vand.

Vi tilsætter ugiftigt grønt sporstof til fjernvarmen

Glostrup Forsyning begynder derfor, ligesom mange andre forsyninger, at tilsætte et ugiftigt grønt sporstof til fjernvarmevandet. Det gør det meget nemmere at finde frem til, hvor der er et læk, da det sker  ude ved vores kunder. Er varmtvandsbeholderen eller varmeveksler blevet utæt mellem fjernvarmesiden og varmtvandssiden vil det varme vand, som kommer ud af vandhanen, blive grønt.

Kommer der grønt vand ud af vandhanen, skal varmtvandsbeholderen repareres eller udskiftes. Sporstoffet er ugiftigt og vil forsvinde, så snart varmtvandsbeholderen er blevet repareret. Oplever du, at der kommer grønt vand ud af din vandhane, anbefaler vi, at du kontakter Glostrup Forsyning.

Tjek varmtvandsbeholderen regelmæssigt

Uanset om du kan se sporstoffet i det varme vand eller ej, så er det en god ide regelmæssigt at kontrollere, om varmtvandsbeholderen er tæt. Det er i princippet ikke svært at kontrollere om en varmtvandsbeholder har en utæt varmespiral. En god måde at gøre det på er at lukke for tilgangen af koldt vand til varmtvandsbeholderen og slukke for cirkulationspumpen, herefter åbnes den fjerneste varmtvandshane.

Forsvinder trykket, er varmtvandsbeholderen tæt.  Bliver der ved med at komme vand ud af hanen er der en utæthed i enten varmtvandsbeholderen eller ventilen, som lukker for vandet til varmtvandsbeholderen. Du kan eventuelt lukke for hovedhanen til det kolde vandet nede ved vandmåleren, hermed sikres det også, at vand til varmtvandsbeholderen bliver afbrudt.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo