Om varme

  • Del:

Glostrup Forsyning forsyner flere områder nord for jernbanen med fjernvarme. Fjernvarme er et miljørigtigt valg til opvarmning, da varmeproduktionen hovedsageligt er baseret på overskudsvarme fra el-produktion samt udnyttelse af varmen fra affaldsforbrænding.

En fjernvarme ledning

Pris
Prisen på fjernvarme ligger forholdsvist stabilt og er ikke så følsom over for de svingende energipriser. Derfor er fjernvarmen i dag en billigere opvarmningsform end el, olie og gas. Se vores priser her

Kort over fjernvarme
Vi har et kort, hvor du kan se, hvordan fjernvarmerørene ligger. 

Leveringsbestemmelser
Glostrup Forsynings leveringsbestemmelser udarbejdes af forsyningen, og de er efterfølgende blevet godkendt af Glostrup Kommunes Kommunalbestyrelse.

Tilsyns- og klagemyndighed
Har du en forbrugerklage, så skal du kigge undersøge vores tilsyns- og klagemyndighed

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo