Opdateringer på vores drift under coronavirus finder du her.

Om varme

  • Del:

Glostrup Forsyning forsyner flere områder nord for jernbanen med fjernvarme. Fjernvarme er et miljørigtigt valg til opvarmning, da varmeproduktionen hovedsageligt er baseret på overskudsvarme fra el-produktion samt udnyttelse af varmen fra affaldsforbrænding.

En fjernvarme ledning

Pris
Prisen på fjernvarme ligger forholdsvist stabilt og er ikke så følsom over for de svingende energipriser. Derfor er fjernvarmen i dag en billigere opvarmningsform end el, olie og gas. Se vores priser her

Mål
Glostrup Forsynings overordnede målsætning for fjernvarme er, at 60 % af kommunens varmeforbrug i 2016 kommer fra fjernvarme.

Udbygningsplan
I 2011 blev der lavet en udbygningsplan for at se på mulige nye steder at få fjernvarme. På den baggrund blev det planlagt at udbygge med fjernvarme følgende steder:

  • Hovedvejen
  • Ejby Industri

Se hvor vi arbejder

Driftsinfo