Byggeudvikler

  • Del:

Fjernvarme til større byggeri

Skal byggeriet foregå i et fjernvarmeområde, kan du få fjernvarme. 

Hvis du i forbindelse med projektet ønsker at få mere viden om fjernvarme eller vil høre om muligheden for at få varme med i projektet, så kontakt vores kundeservice på telefon 4320 8020 eller e-mail forsyning@glostrupforsyning.dk.

Hvis du kontakter os, vil vi undersøge, om det er i et område, hvor der er mulighed for at forsyne ejendommen med fjernvarme. Hvis det er tilfældet, udarbejder Glostrup Forsyning et forslag til en tilslutningsaftale.

Skal projektet være med fjernvarme, og når en tilslutningsaftale er underskrevet, etablerer Glostrup Forsyning stikledning gennem grunden frem til fyrrum/bryggers, hvor vi afslutter med to afspærringsventiler og en varmemåler. Ændringer i varmeinstallationen inde i bygningen udføres af ejer for ejers regning og i overensstemmelse med leveringsbestemmelserne. 

Når det handler om tilslutning til fjernvarme, er der forskel på, om der skal bygges på en grund:

  • der ikke tidligere har været bebygget og/eller tilsluttet
  • hvor flere ejendomme/matrikler samles i én matrikel med flere boliger
  • hvor erhvervsejendomme bygges til boliger

Ubebyggede grunde

Forudsætningen for at etablere fjernvarmen til boligområdet forudsætter en dialog med Glostrup Forsyning om ledningsanlæggets placering, størrelse og områdets udformning.

Fjernvarmeanlæg kræver god planlægning og tager tid. Fra vi modtager din henvendelse og til at der er etableret et fjernvarmestik går der typisk 3-6 måneder. Etableringen foregår som hovedregel uden for fyringssæson - 1. oktober til 30. april. Når en tilslutningsaftale er underskrevet, tager Glostrup Forsyning kontakt til egen rådgiver og begynder projekteringen.

Når byggeriet opføres i et område med fjernvarme, skal der jf. lokalplanen etableres fjernvarmeledninger frem til de enkelte boliger, hvis det er rækkehuse. Hvis der bygges etageejendomme/lejligheder, etablerer Glostrup Forsyning fjernvarmeforsyning frem til teknikrum og afslutter installation med 2 afspærringsventiler og en varmemåler.

Bygherren skal oplyse de enkelte boligers varmebehov, således Glostrup Forsyning har mulighed for at dimensionere jordledninger korrekt. Bygherren skal desuden oplyse dimension for varmemåleren. 

I nogle tilfælde vil det være aktuelt med en deklaration, der sikrer forsyningens adgang til drift og vedligeholdelse af ledningsanlægget.

Flere ejendomme/matrikler samles i én matrikel med flere boliger

Når flere matrikler samles, er det vigtigt, at byggeudvikler hurtigst muligt tager kontakt til Glostrup Forsyning med henblik på afklaring af de fremtidige varmeforsyningsforhold. 

Dette er særligt vigtigt, fordi eksisterende varmestik skal afbrydes, og der skal tages højde for fremtidige stik samt dimensionering af fremtidig jordledning.

Boligens effektbehov bestemmer størrelsen på veksleren, og den indgår i varmeregningen som en faktor i den faste afgift. 

Når flere ejendomme/matrikler slås sammen, og der etableres flere boliger, så skal der betales mere i tilslutningsbidrag - man skal dog ikke betale for det/de antal ejendomme, der tidligere er betalt for. Her er et eksempel: Fire ejendomme bliver slået sammen, og der etableres her 20 lejligheder. Der er tidligere betalt tilslutningsbidrag for de fire ejendomme, hvor der har været huse, og der skal derfor kun betales tilslutningsbidrag for 16 nye boliger.

I nogle tilfælde vil det være aktuelt med en deklaration, der sikrer forsyningens adgang til drift og vedligeholdelse af ledningsanlægget.

Erhvervsejendomme bygges til boliger

I tilfælde hvor erhvervsejendomme bygges til boliger, er det vigtigt, at byggeudvikler hurtigst muligt tager kontakt til Glostrup Forsyning med henblik på afklaring af de fremtidige varmeforsyningsforhold. 

Boligens effektbehov bestemmer vekslerstørrelsen. Den indgår i varmeregningen, som faktor i den faste afgift. 

Når for eksempel et kontorbyggeri ændres til boliger, har forsyningen behov for at afklare varmebehov for bygningens fremtidige funktion. Er fjernvarmestikket tilstrækkeligt til at dække bygningens fremtidige behov? Er fyrrum placeret hensigtsmæssigt? Der melder sig mange praktiske spørgsmål, som byggeudvikleren skal finde svar på. 

Når en erhvervsejendom ændres til beboelse, skal det kortlægges, hvilke ændringer der sker i fjernvarmeinstallationen, og der skal tegnes en ny tilslutningsaftale jf. ændringer i funktion af ejendommen.

Bygherren skal til Glostrup Forsyning oplyse de enkelte boligers varmebehov og dimension for varmemåler.

I nogle tilfælde vil det være aktuelt med en deklaration, der sikrer forsyningens adgang til drift og vedligeholdelse af ledningsanlægget.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo