Udbygning af fjernvarme

  • Del:

Glostrup Forsynings projektforslag om udrulning af fjernvarme i Glostrup nord for jernbanen er godkendt af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune. Det betyder, at Glostrup Forsyning går i gang med den videre planlægning.

Følg med her på siden, hvor du snart vil kunne taste din adresse ind for at se, om du kan få fjernvarme og hvornår. Du kan også allerede nu skrive til os på mail via forsyning@glostrupforsyning.dk for at høre nærmere.

I 2020 vedtog Folketinget Klimaaftalen for Energi og Industri. Det er med aftalen besluttet, at fossile brændsler til opvarmning skal udfases frem mod 2030 til fordel for eksempelvis fjernvarme. På baggrund af Klimaaftalen udarbejdede Glostrup Forsyning et projektforslag om udbygningen af fjernvarmenettet.

Når nu projektforslaget efter høringen er vedtaget politisk, vil de fire områder skifte status fra naturgas- til fjernvarmeområder. Det betyder at du får mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmenettet. Vedtagelsen vil ikke betyde tilslutnings- eller forblivelsespligt. Derfor kan du godt fortsætte med din nuværende opvarmning. I et fjernvarmeområde kan du dog ikke søge tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning

Kort om projektforslaget

Forslaget dækker fire villaområder i Glostrup Kommune (se kort), hvilket omfatter 2.700 enfamiliehuse, der i dag hovedsageligt opvarmes med naturgas og i mindre grad olie. Naturgas og olie er fossile brændsler, og derfor skal de udfases frem mod 2030.

Da bebyggelsen i villaområderne er så tæt og ligger nær nuværende fjernvarmeområder, er fjernvarme samfundsøkonomisk bedre end individuelle varmepumper.

Den forventede samfundsøkonomiske gevinst er på 60 mio. kr. sammenlignet med individuelle varmepumper og den samlede gevinst for lokalsamfundet er 38 mio. kr. Da fjernvarme vil fortrænge naturgas, forventes udbygningen samtidig mindske CO2-udledningen med ca. 8.000 tons/år.

Kort over potentielt nye fjernvarmeområder

Villaområderne er markeret med blå

Hvorfor fjernvarme?

Fjernvarme er mere miljøvenlig end opvarmning med olie eller naturgas. En stor del af fjernvarmen er i dag baseret på afbrænding af affald og biomasse, der ikke er fossile energikilder. Samtidig kan fjernvarme tilpasses en fremtid baseret på fleksibel elproduktion fra vind og andre vedvarende energikilder som sol og geotermi. Ligesom varmeproduktionen kan omstilles fra forbrænding til varmepumper og varmelagre.

Derudover er fjernvarmen efter installation helt uden gener. Den er usynlig, lydløs og lugtfri.

I Glostrup Kommune kommer varmen fra VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S der leverer fjernvarme svarende til 170.000 familiers forbrug. I 2021 er VEKS-fjernvarme ikke CO2-neutral, men i 2025 er den 100% CO2-neutral.

Hvornår kan jeg få fjernvarme?

Tidsplanen for arbejdet vil forløbe over fem år fra starten af 2022 med projektering og salg til afslutningen i 2027. 

I sidste halvdel af 2022 starter arbejdet med at koble de første 200 nye fjernvarmekunder på nettet. Fra 2023 til 2027 forventer vi at tilslutte 400-500 kunder om året. 

Tidsllnje: Q1-Q2 2022 projektering og salg, Q3 2022 anlægsstart (200 kunder), 2023 - 2027 (400-500 kunder per år), 2027 projektafslutning

Nu hvor forslaget er vedtaget, vil vi lave en mere detaljeret plan, så du kan se, hvornår arbejdet starter i dit villaområde.

Hvad koster det at få fjernvarme?

Nye fjernvarmekunde vil kunne vælge mellem to tilslutningsmodeller:

Model 1

  • En abonnementsordning hvor Glostrup Forsyning leverer fjernvarmestik samt installerer og drifter varmeunit (fjernvarmefyr)

Model 2

  • Glostrup Forsyning leverer fjernvarmestik frem til husmur og afslutter fremføring af rør i fjernvarmeskab (som det kendes fra nuværende gasinstallationer)

Du kan læse mere om pris i projektforslaget.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo