Udbygningsplan for fjernvarme

  • Del:

Glostrup Forsyning har udarbejdet ”Udbygningsplan for fjernvarme i Glostrup 2011”.

Glostrup Forsyning har udarbejdet ”Udbygningsplan for fjernvarme i Glostrup 2011”.
Udbygningsplanen, der er blevet til i samarbejde med Rambøll og i dialog med Center for Miljø og Teknik, indeholder:
  • Beskrivelse af den historiske udvikling af fjernvarme
  • Mulighed for fremtidig produktion af fjernvarme
  • De lovgivningsmæssige sammenhænge vedrørende fjernvarme
  • Økonomiske og samfundsøkonomiske betragtninger
  • Udbygningsmulighederne for fjernvarme i Glostrup Kommune
  • Tids- og aktivitetsplan for første del af udbygningen
Planen er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. november 2011.
Driftsinfo