Nu sorterer vi mere i Glostrup

  • Del:

Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre., og derfor sorterer vi nu flere typer affald.

Folketinget besluttede i juni 2020, at alle skal sortere i de ti affaldstyper: metal, papir, glas, plast, madaffald, restaffald, pap, farligt affald, tekstiler samt mad- og drikkekartoner. I Glostrup overgik vi pr. 1. maj 2022 til den nye affaldsordning, hvor vi sorterer alle to typer affald. 

Tidslinje

Hvad betyder det for dig, når vi sorterer mere?

Der er sket forskellige ændringer alt efter, hvilken type husstand du bor i, om du arbejder hos kommunens institutioner eller har et mindre erhverv. Derfor har vi lavet dette overblik, så du bedre kan se, hvad der kommer til at ske for dig.

Affaldsordning fra 1. maj 2022

De nuværende affaldstyper, som fortsætter

Standardløsning for mad- og restaffald i todelt 240 L beholder

Hvis du tidligere har haft 125 L trådstativ med pose, 140 L beholder eller 240 L beholder til dagrenovation, så har du i dag en todelt 240 L beholder til mad- og restaffald. Denne beholder har samme mål som de øvrige 240 L: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj. 

Her kan du se hvordan du kan placere den og de øvrige beholdere, når du skal have tømt.

  • Du har nu en 240 L todelt beholder til mad- og restaffald, som tømmes ved skel hver 14. dag. Der er ugetømning i juni, juli og august.
  • Du skal selv køre beholderen ud til skel ved tømning som med de øvrige beholdere. Du kan også vælge at etablere en plads til alle dine beholdere ude ved skel.

Her kan du se hvordan du kan placere den og de øvrige beholdere, når du skal have tømt.

  • Du har nu en 240 L todelt beholder til mad- og restaffald, men med ugetømning.
  • Du skal selv køre beholderen ud til skel ved tømning som med de øvrige beholdere. Du kan også vælge at etablere en plads til alle dine beholdere ude ved skel.

Her kan du se hvordan du kan placere den og de øvrige beholdere, når du skal have tømt.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo