Genbrugsstationen

  • Del:

Glostrup Genbrugsstation på Paul Bergsøes Vej 39 kan bruges af alle borgere, institutioner, mindre virksomheder og forretninger til aflevering af mindre mængder affald. OBS! Genbrugsstationen er lukket på grund af ombygning.

Zonesystem
Vi har indrettet pladsen med skilte for at gøre det lettere for dig at sortere dit affald rigtigt.

Skiltene har 11 forskellige farver. Hver farve symboliserer en bestemt affaldstype. Fx er skilte til farligt affald røde, skilte til elektronikaffald orange, og de lyseblå skilte er til byggematerialer.

Skiltene er placeret over containerne, så du kan se farven på lang afstand. Hvis du fx har jord fra haven med, skal du først finde de grønne skilte og herefter containeren til jord og grus.

Skal du aflevere en havestol af plastik, finder du først de grå skilte og så containeren til plasthavemøbler osv. Du finder kortet her med zone/farveforklaring.

Klare affaldssække 
Du må kun anvende klare affaldssække, når du skal aflevere affald i sække på genbrugsstationen. Der er således ingen adgang med affald i sorte sække. 
 
Erfaringer viser, at klare sække giver en bedre sortering. Det betyder, at mere affald går til genanvendelse og mindre til forbrænding, hvilket er godt for miljøet. 

Sortering
Affaldet skal være sorteret hjemmefra. Hvis du er i tvivl om sorteringen, så kan du finde hjælp i sorteringsvejledningen. Du kan også spørge personalet på genbrugsstationen. 

 

Andre regler på genbrugsstationen 
Det er kun biler med en totalvægt på op til 3.500 kg samt evt. trailer, der har adgang til pladsen.

Enhver, der befinder sig på genbrugsstationens område, har pligt til at rette sig efter ordensreglementet og personalets instrukser.

Olie- og kemikalieaffald og eternit skal du aflevere direkte til genbrugsstationens personale og kun i små mængder. 

Driftsinfo