Glostrup Genbrugsstation

  • Del:

Genbrugsstationen i Glostrup er åben 24 timer i døgnet, så du altid kan komme af med dit affald.

Glostrup Genbrugsstation

UBEMANDET ÅBNINGSTID 
Glostrup Genbrugsstation har også ubemandet åbningstid så vores kunder bedre kan besøge Genbrugsstationen, når de har behov for det. Tiderne er 18 - 08 i hverdagene samt 18 - 10 i weekenden.

KUN KLARE SÆKKE
Du må kun anvende klare affaldssække, når du skal aflevere affald i sække på genbrugsstationen. Der er således ingen adgang med affald i sorte sække. 
 
Erfaringer viser, at klare sække giver en bedre sortering. Det betyder, at mere affald går til genanvendelse og mindre til forbrænding, hvilket er godt for miljøet. 

Affaldet skal være sorteret hjemmefra. Hvis du er i tvivl om sorteringen, så kan du finde hjælp i sorteringsvejledningen. Du kan også spørge personalet på genbrugsstationen. 

Affaldet må kun sorteres i klare sække

ZONESYSTEM - FIND RUNDT PÅ PLADSEN
Vi har indrettet pladsen med skilte for at gøre det lettere for dig at sortere dit affald rigtigt.

Skiltene har 11 forskellige farver. Hver farve symboliserer en bestemt affaldstype. Fx er skilte til farligt affald røde, skilte til elektronikaffald orange, og de lyseblå skilte er til byggematerialer.

Skiltene er placeret over containerne, så du kan se farven på lang afstand. Hvis du fx har jord fra haven med, skal du først finde de grønne skilte og herefter containeren til jord og grus.

ANDRE REGLER
Det er kun biler med en totalvægt på op til 3.500 kg samt evt. trailer, der har adgang til pladsen.

Enhver, der befinder sig på genbrugsstationens område, har pligt til at rette sig efter ordensreglementet og personalets instrukser.

Olie- og kemikalieaffald og eternit skal du aflevere direkte til genbrugsstationens personale og kun i små mængder.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo