Glostrup Genbrugsstation

  • Del:

Glostrup Genbrugsstation på Paul Bergsøes Vej 39 kan bruges af alle borgere, institutioner, mindre virksomheder og forretninger til aflevering af mindre mængder affald.

DIREKTE GENBRUG
Der er mulighed for at indlevere ting til direkte genbrug. De ting som indleveres til direkte genbrug samles i en modtagerhal, hvor forskellige aftagere afhenter det indleverede. 

UBEMANDET ÅBNINGSTID
Glostrup Genbrugsstation har ubemandet åbningstid i ydertimerne så vores kunder bedre kan besøge Genbrugsstationen, når de har behov for det. Tiderne er 06 - 08 og 18 - 22 i hverdagene samt 06 - 10 og 18 - 22 i weekenden. 

KUN KLARE SÆKKE
Du må kun anvende klare affaldssække, når du skal aflevere affald i sække på genbrugsstationen. Der er således ingen adgang med affald i sorte sække. 
 
Erfaringer viser, at klare sække giver en bedre sortering. Det betyder, at mere affald går til genanvendelse og mindre til forbrænding, hvilket er godt for miljøet. 

Affaldet skal være sorteret hjemmefra. Hvis du er i tvivl om sorteringen, så kan du finde hjælp i sorteringsvejledningen. Du kan også spørge personalet på genbrugsstationen. 

ZONESYSTEM - FIND RUNDT PÅ PLADSEN
Vi har indrettet pladsen med skilte for at gøre det lettere for dig at sortere dit affald rigtigt.

Skiltene har 11 forskellige farver. Hver farve symboliserer en bestemt affaldstype. Fx er skilte til farligt affald røde, skilte til elektronikaffald orange, og de lyseblå skilte er til byggematerialer.

Skiltene er placeret over containerne, så du kan se farven på lang afstand. Hvis du fx har jord fra haven med, skal du først finde de grønne skilte og herefter containeren til jord og grus.

Driftsinfo