Besøg på Glostrup Genbrugsstation

  • Del:

Hos Glostrup Forsyning ønsker vi at dele ud af vores viden om affald.

Besøg genbrugsstationen

Vi giver interesserede mulighed for besøg og rundvisninger på Glostrup Genbrugsstation på dagene torsdag og fredag i tidsrummet 10-12. I skal være minimum 5 og maksimum 30 personer.

Et besøg vil typisk bestå af en rundvisning på pladsen, efterfulgt af en snak om affald i vores formidlingslokale på Genbrugsstationen.

Hvad finder du på Glostrup Genbrugsstation

  • Nem adgang til containere fra nyt rampeanlæg
  • Adskilt kundekørsel og tung trafik
  • Gode oversigtsmuligheder
  • Zoneinddelingen med farver og ikoner på skilte
  • Genbrugsstationen er samlet til én plads og ikke opdelt i to som før.
  • Niveauforskydning af containere
  • Direkte Genbrug i form af en modtagehal. De ting som indleveres til direkte genbrug samles i en modtagehal, hvorefter det overdrages til foreninger og velgørende organisationer, som står for den videre håndtering og salg i egne butikker og markeder.
  • Ubemandet åbningstid fra 18 - 08 i hverdagene og fra 18 - 10 i weekenden
  • Formidlingsrum til undervisning af børn og voksne om affaldssortering

BOOK DIT BESØG HER

 

 

 

Driftsinfo