Farligt affald

 • Del:

Det er vigtigt, at du kommer af med dit farlige affald på den helt rigtige måde, da det kan få store miljømæssige konsekvenser, hvis du bortskaffer selv den mindste mængde forkert.

Farligt affald er det affald du bruger i hverdagen, som kan skade miljøet, dyr og mennesker, hvis det ikke håndteres korrekt.

Derfor skal det sorteres fra, så det kan håndteres og afskaffes på den bedst mulige måde.

Ofte tænker man ikke over, at det er farligt affald. Fx er lighter, neglelak, sprayflasker, solcellelamper, elpærer, malingrester, ikke affyret fyrværkeri og toiletrens farligt affald. 

Farligt affald må IKKE ende i kloakken eller restaffaldet.

OBS! Det er også den tomme emballage, som skal afleveres til farligt affald.

Hvad skal sorteres som farligt affald?

JA TAK

 • Kemikalier og andre produkter med faresymboler - også tom emballage. Herunder:
 • Maling, lak og olie
 • Plante- og insekt-gift
 • Spraydåser
 • Elpærer
 • Termometre
 • Batterier
 • Håndsprit
 • Lighter
 • Sprinklervæske
 • Rengøringsmidler
 • Pletfjerne
 • Lim
 • Eddikesyre
 • Hobbykemikalier
 • Gødning
 • Sprinklervæske
 • Neglelak
 • Musegift

NEJ TAK

 • Gas og trykflasker*
 • Lysstofrør*
 • Større batterier, fx bilbatterier mv.*
 • Lovligt fyrværkeri*
 • Airbags, udløste*
 • Medicin/klinisk affald**

*Afleveres på genbrugsstationen

** Aflevere på apotek

OBS! Tom emballage med faresymbol, hvor der er angivet sortering på, f.eks. med plastsymbol, kan sorteres sammen med den angivne sortering.

Aflever dit farlige affald enten i din røde boks, på genbrugsstationer, eller i miljøskab - hvis din etagebolig har et - spørg din vicevært.

Den røde boks skal stilles ud til tømning når den er fuld eller vejer maks 8 kg. Boksen kan stilles ud til skel ved alle tømninger bortset fra haveaffald.

Medicinrester skal afleveres på apoteket.

Glostrup Forsyning sender alt det indleverede farlige affald til virksomheden SMOKA, som herefter står for en korrekt afskaffelse af de forskellige affaldstyper.

Du samler blot alt dit farlige affald og afleverer det samlet. Det bliver sorteret/håndteret efter aflevering. 

Genbrugsstationen (Genbrugsstationen tager dog ikke mod medicinrester, kanyler mv.)
Paul Bergsøes Vej 39
43 20 80 50

Glostrup Apotek
(medicinrester, kanyler mv.)
Hovedvejen 101
Telefon 43 96 00 20

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo