Farligt affald

  • Del:

Det er vigtigt, at du kommer af med dit farlige affald på den helt rigtige måde, da det kan få store miljømæssige konsekvenser, hvis du bortskaffer selv den mindste mængde forkert.

farligt affald

HVAD ER FARLIGT AFFALD?
Farligt affald er det affald du bruger i hverdagen, som kan skade miljøet, dyr og mennesker, hvis det ikke håndteres korrekt.

Derfor skal det sorteres fra, så det kan håndteres og afskaffes på den bedst mulige måde.

Ofte tænker man ikke over, at det er Farligt Affald. Fx er lighter, neglelak, sprayflasker, solcellelamper, elpærer, malingrester, ikke affyret fyrværkeri og toiletrens farligt affald. 

Du kan se eksempler på farligt affald herFarligt affald må IKKE ende i kloakken eller dagrenovation.

OBS! Det er også den tomme emballage, som skal afleveres til farligt affald.

BATTERIER OG SMÅT ELEKTRONIK
Har du en to-delt beholder, kan batterier og småt elektronik afleveres i hver deres 4L gennemsigtige pose på låget af plast/papir beholderen. Husk at tjekke emballagen for faremærker. 

Batterier kan indeholde tungmetaller, og derfor skal du aflevere alle batterier særskilt fra andre typer af affald. Ved flere etageboliger er der en boks til batterier, som du kan aflevere dem i.

HVORDAN AFLEVERER DU FARLIGT AFFALD?
Aflever dit farlige affald enten på genbrugsstationer, eller i miljøskab - hvis din etagebolig har et - - spørg din vicevært.

Er du i tvivl, så hellere sorter det fra, og aflever. Medicinrester skal afleveres på apoteket. Glostrup Forsyning sender alt det indleverede farlige affald til virksomheden SMOKA, som herefter står for en korrekt afskaffelse af de forskellige affaldstyper.

Du samler blot alt dit farlige affald og afleverer det samlet. Det bliver sorteret/håndteret efter aflevering. 

 

ADRESSER TIL AFLEVERING
Genbrugsstationen (Genbrugsstationen tager dog ikke mod medicinrester, kanyler mv.)
Paul Bergsøes Vej 39
43 20 80 50

Glostrup Apotek
(medicinrester, kanyler mv.)
Hovedvejen 101
Telefon 43 96 00 20

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo