Ejby: Spuling og tv-inspektion af kloakledninger

  • Del:

I et større område af Ejby foretager vi fra maj til september spuling og tv-inspektion af kloakledningerne.

Glostrup Forsyning spuler kloakledningerne i området for at sikre driftsfunktionen. Herefter udfører vi tv-inspektion af kloakledningerne. Vores entreprenør lægger en spuleseddel i din postkasse, når arbejdet nærmer sig din vej.

Kortet viser de uger, hvor vi arbejder i de angivne områder.

Etapeoversigt

Uge 18: Ejbydalsvej 228-260, 219-263, 271

Uge 19: Ejbydalsvej 188-226, 177-217

Uge 20: Ejbydalsvej 148-152, 158-186, 147-175, Mosetoften 14,20,35,37

Uge 21: Ejbydalsvej 111-145, 140

Uge 22: Ejbydalsvej 12-20, 41-109, Brandsbjergvej 5

Uge 23: Ejbydalsvej 12-20, 1-39, Ejby Mosevej 53-65

Uge 24: Brandsbjergvej 2-10, 22-52, 1-61, Ejbydalsvej 154-156, 158

Uge 25: Brandsbjergvej 54-70, 63-89, Ejbydalsvej 30, 67-107, 115-125

Uge 26: Brandsbjergvej 72-82, 91-109, 113-125, Ejby Mosevej 127-143

Uge 27: Ejby Mosevej 145-157, Brandsbjergvej 84-90, 27-35, 111, Mosetoften 1-33

Uge 28+29: Ejby Mosevej 202, 204, 175-199

Vi spuler i perioden maj til september, og du skal tage nogle forholdsregler i hjemmet for at undgå eventuelle gener såsom opstigende vand i kloaksystemet og lugtgener.

Hvis du er én af dem, der bliver berørt af arbejdet, kan du forebygge generne sådan her:

  • Inden der spules, kan du løfte dækslet halvt af rense- eller skelbrønden. Det kan hjælpe med at udligne trykforskellene og undgå problemer inde i huset
  • Afdæk gulvafløb med f.eks. aviser med en tung genstand ovenpå (f.eks. en spand med vand eller et par tunge bøger)
  • Luk toiletsæder eventuelt med et klæde mellem bræt og kumme og læg eventuelt en tung genstand ovenpå
  • Du behøver ikke være hjemme, når vi arbejder i området
  • Hvis vandet i forbindelse med spulingen suges ud af vandlåsen, kan det medføre lugtgener, som kan afhjælpes ved at hælde vand i vandlåsen. 

Det skal du i det tidspunkt, hvor der spules. Her er tidsplanen:

Uge 18: Ejbydalsvej 228-260, 219-263, 271

Uge 19: Ejbydalsvej 188-226, 177-217

Uge 20: Ejbydalsvej 148-152, 158-186, 147-175, Mosetoften 14,20,35,37

Uge 21: Ejbydalsvej 111-145, 140

Uge 22: Ejbydalsvej 12-20, 41-109, Brandsbjergvej 5

Uge 23: Ejbydalsvej 12-20, 1-39, Ejby Mosevej 53-65

Uge 24: Brandsbjergvej 2-10, 22-52, 1-61, Ejbydalsvej 154-156, 158

Uge 25: Brandsbjergvej 54-70, 63-89, Ejbydalsvej 30, 67-107, 115-125

Uge 26: Brandsbjergvej 72-82, 91-109, 113-125, Ejby Mosevej 127-143

Uge 27: Ejby Mosevej 145-157, Brandsbjergvej 84-90, 27-35, 111, Mosetoften 1-33

Uge 28+29: Ejby Mosevej 202, 204, 175-199

Det kan ske, at vandlåsene bliver 'suget' ud, hvorfor lugten fra rørene kan opleves inden for. Hæld derfor vand i alle afløb (0,5 - 1L) for at genetablere vandlukket. Afslut med god udluftning.

I forbindelse med spulingen og tv-inspektionen kan entreprenøren sætte farvede mærker eller spyd på vejen, og det bruger de til indmåling af spildevandsledningerne.

Send oplysninger til os om skadens art og omfang. Vi vil efterfølgende kontakte dig.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Glostrup Forsyning, hvis du har spørgsmål på:

forsyning@glostrupforsyning.dk eller på telefon 43 20 80 20.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo