Priser

  • Del:

Priser for en almindelig husstand (inkl. moms).

Spildevand/vandafledningsbidrag for private og offentlige institutioner
Pris pr. kubikmeter  

 

30,50 kr.

Drikkevand – forbrugsafgift pr. kubikmeter

19 kr.

Drikkevand, vandmåler (almindelig størrelse), leje

282,75 kr.

Varme, abonnementsbidrag (fast gebyr)

631,25 kr.

Varme, forbrugsafgift pr. gigajoule (GJ)

132,5 kr.

Varme, fast afgift pr. kilowatt (hustand)

378,75 kr.

Affald, afhentning og gebyr, 125 liter

2.168,75 kr.

Affald, ekstra sæk pr. stk.

27,50 kr.

Du kan downloade Glostrup Forsynings Prisliste 2018 - inkl. erhvervsaffald. Af prislisten fremgår også priserne for 2017.

Prislisten dækker vandforsyning, spildevand, fjernvarme, affald samt øvrige priser.

Glostrup Forsyning er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet og må hverken have overskud eller underskud. Ved overskud vil dette modregnes i efterfølgende år - og omvendt.

Glostrup Forsynings aktiviteter overvåges af Glostrup Kommune som eneaktionær for selskabet samt Konkurrencestyrelsen og Energistyrelsen, som også fastsætter rammerne for effektiviseringer og prisudvikling.

Driftsinfo