Håndter dit regnvand

  • Del:

Hvis du ønsker, at håndtere regnvandet på din egen matrikel i form af regnbed, grønt tag, faskine eller en anden løsning kan du søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved at kontakte Glostrup Forsyning på forsyning@glostrupforsyning.dk.

Glostrup Forsyning har i flere år arbejdet med klimatilpasning af kloaksystemet. Analyser viser, at der skal omlægges mange ledninger, før systemet kan håndtere fremtidige nedbørsmængder.

Tip til at undgå oversvømmelser

Vedr. delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
Som en del af klimatilpasningen ønsker Glostrup Forsyning at motivere grundejere til at bidrage ved at tilbageholde regnvand på egen grund. Det kan være erhvervsvirksomheder, boligselskaber, kommunale ejendomme såvel som parcelhuse. Lovgivningen giver mulighed for at tilbagebetale dele af tilslutningsbidraget, hvis en ejendom vælger at tilbageholde regnvandet på egen grund.

Glostrup Forsyning kræver overløb til kloaksystemet fra de løsninger, der etableres lokalt på egen grund, for at forebygge forsumpning (når der er for meget vand i jorden). Fordi der er krav om overløb, er der ikke tale om en fuldstændig afkobling af regnvandet. Derfor vil der ikke kunne tilbagebetales det fulde regnvandsbidrag (40 %) men kun 35 %. Beregn her hvor meget du kan få tilbagebetalt.

Tilbagebetaling vedrører kun tilbageholdelse, der reducerer udledningen af regnvand yderligere i forhold til den af Glostrup Kommune fastsatte grænse for afledning for den aktuelle ejendom.
Læs mere om tilbagebetalingen her

 

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo